Belastingconferentie

Naar een duurzaam
belastingklimaat
12 en 13 maart 2018

Belastingconferentie

Naar een duurzaam
belastingklimaat
12 en 13 maart 2018

Belastingconferentie

Naar een duurzaam
belastingklimaat
12 en 13 maart 2018

Terugblik

VNG Belastingconferentie 2018: Naar een duurzaam belastingklimaat

De 24e editie van de VNG Belastingconferentie is weer achter ons, team Belastingen van de VNG kijkt tevreden terug en wil alle bezoekers bedanken voor hun positieve bijdrage om de conferentie tot een succes te maken.

Ongeveer 500 bezoekers kwamen op 12 en 13 maart naar topsportcentrum Papendal te Arnhem om de conferentie bij te wonen. Het thema van dit jaar was “Naar een duurzaam belastingklimaat”, zowel in de workshops, het plenaire gedeelte maar ook in het speciale VNG Belastingconferentiethemanummer van het Belastingblad werd hier aandacht aan besteed. Met dit thema wil het vakgebied van de lokale belastingen haar steentje bijdragen aan een duurzame omgang met het milieu, maar ook aan een duurzame omgang met de belastingbetaler.

Zo was er volop aandacht voor het vergroenen van de VNG modelverordeningen en het inzetten van het belastinginstrumentarium om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Maar ook het verbeteren van communicatie richting de belastingbetaler werd belicht. Een ander goed voorbeeld van een duurzame omgang met de belastingbetaler is sociale invordering. Wie had gedacht dat een socialere omgang met mensen met problematische schulden juist geld oplevert en tegelijkertijd deze mensen een helpende hand biedt?

Daarnaast stonden natuurlijk ook vaste inhoudelijke onderwerpen op het programma zoals actualiteiten, WOZ en basisregistraties. Bij veel van de workshops werd er niet alleen gezonden, maar werden ideeën en meningen ook actief opgehaald om hier verder mee aan de slag te gaan. Ook de vaardighedenworkshops die, vaak op speelse wijze, serieuze onderwerpen aansneden ontbraken dit jaar niet!

Plenair werd er ook aandacht besteed aan onderwerpen waar je niet direct bij stil staat als je denkt aan belastingen, maar waar op korte of langere termijn zeker rekening mee gehouden moet worden. Onder andere de invloed die de omgevingswet, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van stedelijk waterbeheer gaan hebben op het heffen van belastingen kregen hierbij aandacht. Daarnaast werd het idee om baatbelasting nieuw leven in te blazen om de klimaatdoelstellingen te behalen toegelicht. Dit innovatieve concept kan gemeenten in de toekomst gaan helpen bij de voorfinanciering van duurzame projecten door inwoners. Dit zorgt er voor dat grote investeringen voor verduurzaming binnen handbereik komen van iedere huizenbezitter.

Naast het programma was er de welbekende beursvloer, mogelijk gemaakt door de sponsoren. De beursvloer was wederom de plaats om met bekende en onbekende vakgenoten onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten te wisselen. Dit werd dan ook veelvuldig gedaan en het bleef gezellig tot in de kleine uurtjes.

Hopelijk tot de 25e editie van de VNG Belastingconferentie op 19 en 20 maart 2019!

Het VNG team Belastingen dankt u voor uw komst en ziet u graag volgend jaar weer terug!

 

Foto's

Foto’s van de Belastingconferentie downloaden voor eigen gebruik? Dat kan hier via ons album. Wilt u de foto’s ergens anders voor gebruiken? Neem dan even contact met ons op.